Tip_default_large

Ar žinote, kad...

...beveik 97% viso Žemėje esančio vandens sudaro sūrusis jūrų vanduo. Gėlas vanduo sudaro tik 3% bendrojo Žemės vandens kiekio. 77% gėlo vandens yra poliariniuose ir kalnų ledynuose, 22% - tai požeminiai vandenys ir tik 1% bendro gėlo vandens išteklių yra upėse, ežeruose ir garų pavidale atmosferoje.

Daugiau