Privatumo politika ir DAP duomenys

Visais klausimais, susijusiais su jūsų duomenų tvarkymu, galite kreiptis į mūsų duomenų apsaugos pareigūną Krzysztofą Dziemianą šiuo adresu: rodo@ecowater.pl

Ši Privatumo Politika nustato vartotojų pateiktų asmens duomenų, siekiant naudotis internetinės svetainės www.ecowatersystems.lt (toliau: Svetainė) siūlomomis paslaugomis, tvarkymo ir apsaugos taisykles.

Svetainėje esančių asmens duomenų administratorius yra:
EcoWater Systems Poland Sp. z o.o., kurios būstinė yra Poznanėje (61-013), Bałtycka 6, tel. +48 61 8743780, info@ecowater.pl

Besirūpindamas patikėtų asmens duomenų saugumu, ADA veikia pagal vidines procedūras ir rekomendacijas, pagal atitinkamus teisės aktus dėl asmens duomenų apsaugos, ypač laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB.

„EcoWater Systems Poland“ be jūsų aiškaus sutikimo neparduoda trečiosioms šalims jokiais tikslais jokių surinktų asmens duomenų.

ADA (Asmens Duomenų Administratorius) ypač rūpinasi duomenis pateiksiančių asmenų interesų apsauga, o ypač užtikrina, kad asmens duomenys yra:

  • tvarkomi pagal teisės aktus;
  • kaupiami nurodytais, atitinkančiais teisės aktus tikslais ir nepateikiami tolesniam tvarkymui, kuris neatitinka šių tikslų;
  • faktiškai teisingi ir atitinka tikslus, kuriems jie tvarkomi;
  • saugomi tokiu būdu, kuris leidžia identifikuoti asmenį, kuris pateikė duomenis, ne ilgiau, nei tai būtina duomenų tvarkymo tikslui pasiekti.

ADA informacijos apie vartotojus gavimo ir jos saugojimo funkcijas vykdo sekančiu būdu:

- savanoriškai pateikiant informaciją formoje, siekiant:

  • atsakyti į vartotojų užklausas, siunčiamas kontaktinės formos pagalba, pagal ADAR 6 str. 1 įst. f raidę
  • informacijos apie ADA siūlomas prekes ir paslaugas, nurodytu el. pašto adresu siuntimo tikslais, jei vartotojas išreiškė sutikimą, pagal ADAR 6 str. 1 įst. a raidę. Sutikimą galima atšaukti paspaudžiant ant atitinkamos nuorodos gautame pranešime arba išsiunčiant tokį prašymą ADA el. pašto adresu,
  • siekiant paskelbti komentarus EcoWater bloge, kuris yra svetainėje, pagal ADAR 6 str. 1 įst. a raidę. Jei norite pašalinti komentarą, reikia išsiųsti paraiška el. pašto adresu marketing@ecowater.pl
  • ADA pagrįsti intereso vykdymo tikslais, išskirtiniais atvejais pagal ADAR 6 str. 1 įst. f raidę, pvz. skolos išieškojimo tikslais

- kaupiant slapukų failus

Pirmą kartą apsilankant svetainėje, vartotojas yra informuojamas apie slapukų failų naudojimą.

Svetainės veikimui būtinus slapukus galima pakeisti, pakeičiant internetinės naršyklės nustatymus, tačiau reikia atminti, kad nustatymų pakeitimas gali sukelti netinkamą svetainės veikimą.

Daugiau informacijos apie slapukų failus galite rasti vartotojo internetinės naršyklės skiltyje "Pagalba".

Vartotojai, kurie, susipažinę su svetainėje prieinama informacija, nenori, kad slapukų failai būtų saugomi įrenginio internetinėje naršyklėje, baigę naršymą svetainėje turi juos pašalinti iš savo internetinės naršyklės.

Svetainėje naudojami sekantys slapukų failų tipai:

  • konfigūracijos failai, t.y. esminiai pagrindiniam svetainės funkcionavimui

Asmens duomenų gavėjais gali būti įstaigos, institucijos bei teisės aktais įgalioti subjektai, o taip pat subjektai, teikiantys paslaugas ADA (pvz. juridiniai, IT, rinkodaros, apskaitos darbuotojai ir kiti subjektai, dalyvaujantys užsakytos paslaugos vykdyme.

Svetainės vartotojas turi teisę susipažinti su juo pateiktais, ADA tvarkomais duomenimis. Vartotojas taip pat bet kada turi teisę keisti šiuos duomenis, perkelti, reikalauti juos pašalinti bei apriboti ar sustabdyti savo asmens duomenų tvarkymą. Vartotojas taip pat bet kada gali prašyti pašalinti savo asmens duomenis iš svetainės.

Svetainės vartotojas, norėdamas pasinaudoti aukščiau nurodytomis savo teisėmis, privalo susisiekti su ADA iš to paties el. pašto adreso ar telefono numerio, kurį pateikė Svetainėje, ADA nurodytu el. pašto adresu.

Kiekvienas svetainės vartotojas gali pateikti skundą Asmens duomenų apsaugos tarnybai.

Svetainėje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurios veikia nepriklausomai nuo Svetainės ir kurių jokiu būdu Svetainė neprižiūri. Šios svetainės gali turėti savo privatumo politikas ir taisykles, su kuriomis rekomenduojame atidžiai susipažinti.

ADA pasilieka sau teisę keisti svetainės privatumo politiką dėl internetinės technologijos plėtros, galimų teisės aktų dėl asmens duomenų apsaugos pakeitimų bei Svetainės plėtros. Apie visus pakeitimus informuosime vartotojus matomu ir suprantamu būdu.

 

Svetainėje naudojami slapukai. Daugiau informacijos rasite Privatumo Politikoje.